Sukladno članku 6, točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na mail agencija@zutimacak.hr , u našim poslovnim prostorijama Žuti mačak d.o.o., Green Gold centar, Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb ili na telefaks broj 01 4880 612. Turistička agencija se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Molimo vas da uz prigovor obavezno navedete ime i prezime, te punu adresu za dostavu prigovora.