2. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Spone u neurologiji

2. KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM SPONE U NEUROLOGIJI

SPLIT, 11. – 13. travnja 2024.Hotel Radisson Blu Resort ORGANIZATORIKLINIKA ZA NEUROLOGIJU KLINIČKE BOLNICE „SVETI DUH“KATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJU MEDICINSKOG FAKULTETASVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUAKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI –PODRUŽNICA OSIJEKFAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKHRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU PROGRAM Četvrtak, 11. travnja 2024. 13:30 – 18:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA  14:45 UVODNE…