Žuti mačak se seli na novu lokaciju u Green Gold centru na etažu 0!

Obavještavamo Vas da je u toku preseljenje trgovine i putničke agencije Žuti mačak u Green Gold centru.

S etaže -1 selimo se na etažu 0!

U narednih nekoliko dana za sve upite u vezi trgovine molimo Vas da posjetite našu trgovinu u Hvarskoj 1c, a upite u vezi putničke agencije šaljite nam na mail info@zutimacak.hr

Putnička agencija i trgovina će biti u funkciji od ponedjeljka 24.09.2012. na etaži 0.

O svim promjenama ćemo Vas redovito obavještavati.