Poslovna putovanja

Agencija Žuti mačak u širokom spektru svoje djelatnosti organizira poslovna i stručna putovanja na kongrese i sajmove i bavi se organizacijom raznih stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
Povjerite nam organizaciju Vašeg poslovnog putovanja, a mi ćemo uz smanjenje Vaših putnih troškova napraviti analizu tržišta i ponuditi Vam prijevoz po najpovoljnijim cijenama avio karata za određenu destinaciju.
Uz uslugu smještaja osigurat ćemo Vam i savjetodavne usluge korisne za određenu destinaciju Vašeg putovanja. Provjerite zašto s našim partnerima surađujemo na obostranu korist i zadovoljstvo već dugi niz godina.