Edukacija ljekarnika za potporno i palijativno liječenje

Poštovani,

Zaklada onkologija u suradnji sa Hrvatskom ljekarničkom komorom i suorganizaciji sa Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu HLZ-a, Farmaceutsko – biokemijskim fakultetom, Hrvatskim farmaceutskim društvom, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Hrvatskim društvom za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva pripremila je bodovani stručni skup za magistre farmacije na temu “Edukacija ljekarnika za potporno i palijativno liječenje”.
Agencija Žuti mačak, kao tehnički organizator, u ime Predsjednika Zaklade onkologija prof.dr.sc. Mirka Šamije i Predsjednice Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ dr. Vlaste Vučevac poziva Vas da sudjelujete na stručnom skupu koji će se održati u subotu 25. veljače 2017. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Kotizacija iznosi 350,00 kn (studenti i umirovljenici su oslobođeni kotizacije).

Za prijavu molimo da popunjenu prijavnicu pošaljete na mail: agencija@zutimacak.hr

U nastavku je prijavnica, dopis za sudionike i program edukacije ljekarnika.

Program edukacija ljekarnika
Prijavnica
Dopis za sudionike

Za sve dodatne upite stojimo na raspolaganju.