Daske

SK 8 (05) 124×38 200
ROOKY (09) 128×36 280
FLUID IV (10) 135×39 300
TRAX 6 (11) 134×39 400
SK 8 (11) 132×38 350
UNIK (12) 136×40 350
TX (12) 134×39 400
ACID (12) 132×41 400
ACID (12) 127×37 400
ACID (13) 132×40.5 400
TX (13) 134×39 400
FIFTY PRO 150×45 300
NEXT 150×48 350
NEXT 138×40 350
FISH 5.2. 440 surf bord
Signature 5.10. 480 surf bord
GUN 6.9. 400 surf bord

*Cijene su u eurima.
Cijene su informativne i zadržavamo pravo promjene.