6. hrvatski kongres “Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika”

Poštovani,
u ime Zaklade Onkologija i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ u suradnji sa Akademijom medicinskih znanosti, Hrvatskim društvom za internističku onkologiju HLZ-a, Onkološko hematološkim društvom te Društvom za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a, pozivamo Vas na 6. hrvatski kongres sa međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom:

“POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA”

koji će se održati u terminu od 30. studenog do 02. prosinca 2017. u Vukovaru.

Kongres je namijenjen liječnicima i medicinskim sestrama koji se bave ovim vidom liječenja, ljekarnicima, stomatolozima, psiholozima, duhovnicima i socijalnim radnicima koji također imaju vrlo važnu ulogu u palijativnom liječenju onkoloških bolesnika.

Aktivno sudjelovanje sudionika kroz prikaze vlastitih iskustava, u plenarnim izlaganjima i prezentacijama nam je veoma važno, stoga Vas pozivamo da svojim dolaskom uveličate ovaj Kongres te se veselimo novim saznanjima i iskustvima.

Sudjelovanje na Kongresu svih registriranih sudionika (aktivnih i pasivnih) će biti bodovano prema pravilnicima odgovarajućih Komora.

Rane kotizacije vrijede za sve uplate do 31.10.2017.

Prvu obavijest sa svim informacijama možete pronaći na sljedećoj poveznici:
Kongres Vukovar 1. obavijest

Prijavnicu za sudjelovanje možete preuzeti na poveznici ispod:
Prijavnica

Za sve dodatno stojimo na raspolaganju na niže navedene kontakte.

Turistička agencija Žuti mačak
Green Gold centar | Radnička cesta 52
10000 Zagreb | Croatia | Fax: +385 1 4880 612
Tel: +385 1 4880 610 | Mob: +385 98 360 155
E-mail agencije: agencija@zutimacak.hr